• امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  شایعه درخمحرکه شایعات از امضای قرارداد این شرکت برای تولید 300هزار گیربکس ال90حکایت دارد
  عادی
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  جم، ومعادن، خودرو بيشترين تاثير مثبت بر شاخص
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  شابعه در چکارن شایعات از فروش قطعى زمین مشترک چکارن و سدید حکایت داردگویا که خریدار از زیر مجموعه سدید میباشد .
  عادی
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  نمادهاي گروه محصولات غذايي اكثرا همراه با تقاضا
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  شایعه در کگل شایعات از تعدیل مثبت این شرکت در گزارش های جدید حکایت دارد
  عادی
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  شایعه در وپترو شایعات از فروش دارایی ها در این شرکت حکایت دارد
  عادی
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  شایعه از تعدیل مثبت در فولاد شایعات از تعدیل مثبت این شرکت در آینده نزدیک حکایت دارد
  عادی
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...