• میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در ومعادن
  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کگل 3%+
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  وتوسم در استانه صف خرید
  مهمان
 • احسان آقاسی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کچاد 215 تومان
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  كهرام حداكثر قيمت 2601ريال
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...