• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از حسینا، حتاید، حکشتی، خودرو، خگستر، وشهر، فاما، ارفع، خساپا، شرانل، وایران و..... بیشتر...
  377 مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمترین اطلاعیه های پرشیا، دفارا، ثعمرا، شلعاب، شفن، شپترو، البرز، بسویچ، حپترو، غالبر، دکوثر، وانصار، شجی، فاذر، پاکشو، وبملت، ومعادن، قثابت، بترانس، وپسا، خاور، خکمک، برکت، غشهداب، مرقام و..... بیشتر...
  359 مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات فباهنر حوالی سقف قیمتی
  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  طبق پیش بینی های انجام شده، با توجه به افزایش تولید شرکت ایران تایر و روند کاهشی نرخ کائوچوی طبیعی میتوان انتظار داشت... بیشتر...
  230 مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  بالبر 5%+
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  تعويق زمان عرضه اوليه سرمايه گذاري صنعت پتروشيمي ساختمان خليج فارس(وپسا1)
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش قیمت در وبیمه
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...