• میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  امروز معاملات بازار سرمایه نسبت به روز گذشته که بیشتر خبرها در مورد رای اعتماد مجلس به وزرا به خصوص وزرای صتعت نفت ، اقتصاد، مسکن و صنایع بود روند به مراتب بهتری را دنبال میکرد اما همچنان حرکت لاکپشتی خود را ادامه د . در ابتدای بازار ومعادن با صف خرید قابل توجهی مواجه بود. دلیل این امر... بیشتر...
  51 مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • امین دامچه
  (تحلیلگر بنیادی)

  رکورد شکنی های فلزات همچنان ادامه دارد... بیشتر...
  60 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  5 میلیون صف خرید ومعادن، سیگنال هفته پیش
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  معاملات وبشهر همراه با صف خرید
  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  غشاذر در یک روند صعودی در حال حرکت است و پس از رسیدن به خط حمایت صعودی مشکی رنگ مسیر صعودی پر قدرتی را در پیش گرفته است بیشتر...
  216 مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از گروه حمل و نقل ریلی، فولاد، کرمان، رانفور، فایرا، ومهر، البرز، فرآور، دریشمک، گروه تایرسازان و.... بیشتر...
  542 مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...