• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از گروه بانکی، فارس، گروه سنگ آهن، کگل، فایرا، ثالوند، خچرخش، خاور، کهمدا و.... بیشتر...
  397 مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • امین کشاورزی
  (تحلیلگر)

  شاخص کل امروز یکشنبه 30 مهر 1396 با رشد 49 واحدی در جایگاه 86 هزار 480 واحدی قرار گرفت . بیشتر...
  155 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  استفاده هم زمان از قرارداد آتی و اختیار معامله... بیشتر...
  58 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  یکی از مهمترین جذابیت های قراردادهای مشتقه خاصیت اهرمی آنهاست. به عنوان مثال در قرارداد آتی سکه شما با پرداخت مبلغ 1،500،000 تومان به عنوان وجه تضمین اولیه... بیشتر...
  47 مهمان
 • حسین فرمانی
  (تحلیلگر)

  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...