• رقیه عشقی
  (معامله گر)

  واتي روي قيمت2120 بازگشايي شد 1.60% مثبت
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  در پايان معاملات امروز نماد معاملاتي شركت سرمايه گذاري ا تيه دماوند(و اتي) جهت برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه به منظور تصويب صورتهاي مالي،متوقف خواهد شد.
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نماد معاملاتي فولاد
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  کاهش قیمت وگستر از 5%+ به 1.5%-
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نمادهاي وسكاب،وغدير
  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  فباهنر مجددا 5%+ شد.
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نمادهاي معاملاتي كگاز،وصندوق
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  كرازي همراه با تقاضا 3530ريال
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نماد معاملاتي چكاپا1
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  خاذين در آستانه صف خريد 870ريال
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...