• هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  گزارش اوضاع احوال بازار امروز و بررسی اخبار و حواشی آن و بررسی ....... بیشتر...
  181 مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  بازار با ارائه بودجه سال 96 توسط دولت چگونه بود؟ ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  اخبار و شنیده هایی از وبانک، فجر، تاپیکو، گروه بیمه، کفرا، فارس، ثقزوی، سصوفی، کگل، کچاد و.... بیشتر...
  767 مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  آیا هرمز در این قیمت ها ارزنده است؟ بررسی بنیادی ادامه مطلب
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي نمادهاي معاملاتي قثابت،وخاور،سهگمت،سقاين،ساربيل
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  توقف آ س پ در پايان معاملات امروز
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  بازگشايي وهور
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  در گروه كاشي و سراميك كلوند، كسعدي همراه با تقاضا
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  ثاباد همراه با تقاضا 2277ريال
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...