• مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • سعید راد
  (معامله گر بورس کالا)

  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • هادی نصیری
  (تحلیلگر)

  بررسی شفاف سازی فایرا و میزان تاثیر آن بر روی سود شرکت ادامه مطلب
  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  سپ صف فروش 9848ريال
  مهمان
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  مهمان
 • رقیه عشقی
  (معامله گر)

  ذوب 1369ريال همراه با تقاضا
  مهمان
 • میثم رحمتی
  (تحلیلگر بنیادی)

  مهمان
 • آسیه صادقی
  (معامله گر)

  افزایش 2641 واحدی شاخص با تاثیر عمده فولاد، فخوز و فملی
  مهمان
عنوان ویجت
عنوان ویجت
نام کاربر
بیشتر ...
3
نام کاربر
بیشتر ...
more friends
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...
نام کاربر
بیشتر ...