• مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل بنیادی شاراک / سرمایه گذاری در سهم با دید میان مدت ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی باقریان
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل تکنیکال برکت / این صف فروش پایان کار نیست ادامه مطلب
  ویژه
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  مهمان
 • ایمان یوسفی
  (تحلیلگر )

  ویژه
 • مجید مهرعلی
  (تحلیلگر)

  ویژه
 • رضا فخرحسینی
  ()

  تحلیل تکنیکال پارس خودرو/ بررسی حمایت های مهم خپارس ادامه مطلب
  مهمان
 • هادی باقریان
  (تحلیلگر بنیادی)

  ویژه
 • سالار میرزایی
  (تحلیلگر بنیادی)

  تحلیل بنیادی فروی / گزینه جذاب از گروه روی ادامه مطلب
  ویژه