سحرخیز به داخل کانال نزولی کوتاه مدت وارد داشته است و می تواند به روند صعودی خود ادامه بدهد درصورتیکه...

بررسی صندوق زعفران سحرخیز در تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی
سحرخیز پس از بازگشت از محدوده سبز رنگ، رشد خود را تا کانال نزولی رسم شده ادامه داده و به داخل این کانال نیز وارد شده است. درحال حاضر قیمت در یک محدوده مقاومتی می باشد. درصورت نفوذ به بالای سطح 1980 می توان هدف سهم را محدوده بالاتر و در حوالی 2100 در نظر گرفت. افزایش تدریجی حجم در کنار عبور RSI از خط روند نزولی نیز نشانه  های دیگری هستند که این سناریو را تقویت کرده اند. حد اعتبار این تحلیل ریزش به زیر 1890 پس از نفوذ به بالای 1980 خواهد بود.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد.(سلب مسئولیت)

 


1400/09/24 16:35
رایگان
رضا فخرحسینی رضا فخرحسینی
(تحلیلگر )