نقره در کف مثلث واگرا با واکنش مثبت همراه شده است...

#آتی_نقره را در چارت عملکردی، مقیاس لگاریتمی و تایم فریم روزانه:

نقره در حال نوسان در یک مثلث پهن شونده، پس از برخورد به خط روند پایین مثلث با واکنش مثبت همراه شده و همراه با این واکنش مثبت در مکدی نیز کراس صعودی رخ داده که این صعود شکل گرفته را تایید می کند.

هدف از این حرکت صعودی فعلی را می توان تا خط روند نزولی روزانه پیش روی نقره (روند قرمز رنگ) در حوالی 201061 واحد در نظر گرفت و پس از آن باید منتظر نحوه رفتار قیمت با روند نزولی روزانه بمانیم.

این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد. (سلب مسئولیت)


1400/11/06 11:46
رایگان
الیاس شریف بخش الیاس شریف بخش
(تحلیلگر تکنیکال)