درحال حاضر با توجه به شرایط مساعد اندیکاتوری، این صندوق می تواند به صعود خود تا حوالی...

بررسی صندوق طلا در تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی
صندوق طلای لوتوس در ادامه تحلیل پیشین، به تارگت 8800 تومانی خود رسید و موفق به عبور و تکمیل یک پولبک به این ناحیه گردید. درحال حاضر با توجه به شرایط مساعد اندیکاتوری، این صندوق می تواند به صعود خود تا حوالی سقف پیشین، محدوده 9650 تومان ادامه بدهد. حد اعتبار دیدگاه صعودی فعلی ریزش به زیر سطح 8800 واحد خواهد بود.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد.(سلب مسئولیت)


1401/01/29 12:51
رایگان
رضا فخرحسینی رضا فخرحسینی
(تحلیلگر )