با کمرنگ شدن امید به احیای توافق، شاهد معاملات پرحجم طلا هستیم که این مورد می تواند در ادامه...

بررسی صندوق طلا در تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی
صندوق طلای لوتوس در مسیر تحلیل پیشین قرار داشته و روند صعودی قیمت صرفا به دلیل اخبار برجامی پیرامون دلار مدتی ضعیف شده بود. اما با کمرنگ شدن امید به احیای توافق، شاهد معاملات پرحجم طلا هستیم که این مورد می تواند در ادامه قیمت را به هدف مطرح شده (9650 تومان) هدایت نماید. ضمن اینکه با تثبیت لوتوس در بالای سقف مینور پیشین هدف بعد را می توانیم در حوالی 10150 تومان در نظر بگیریم. بسته به نوع واکنش قیمت به این محدوده اهداف سهم مجددا تعیین خواهند شد.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد.(سلب مسئولیت)


1401/02/17 14:00
رایگان
رضا فخرحسینی رضا فخرحسینی
(تحلیلگر )