قیمت صندوق طلای لوتوس با توجه به کاهش مومنتوم صعودی قیمت و همچنین....

بررسی صندوق طلا در تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی
صندوق طلای لوتوس مطابق با گزارش قبل، پس از عبور از سطح 9650 تومان به محدوده 10150 تومان رسید و به درون باکس پر عرضه نیز نفوذ کرد. درحال حاضر با توجه به کاهش مومنتوم صعودی قیمت و همچنین قرار گیری RSI در زیر سطح 70، پتانسیل واکنش منفی طلا و بازگشت به حوالی 9650 تومان که نزدیک ترین حمایت قیمت می باشد وجود دارد اما در ادامه، با نفوذ قیمت به بالای سطح 10،370 تومان، می توانیم انتظار تداوم روند صعودی به سمت هدف میان مدت 11،500 تومان را داشته باشیم.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد.(سلب مسئولیت)


1401/03/04 13:04
رایگان
رضا فخرحسینی رضا فخرحسینی
(تحلیلگر )