اخبار و شنیده هایی از گشان، آینده، وتبار، وسپه، خمحور، خمحرکه، دکیمی و ...

وتبار

افزایش سرمایه وتبار به مبلغ 42 میلیارد تومان به ثبت رسید.

آینده

هیئت‌مدیره آینده با افزایش سرمایه 139 درصدی از محل مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی موافقت نمود.

وسپه

هیئت‌مدیره وسپه با افزایش سرمایه 30 درصدی از محل مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی، سود انباشته، آورده نقدی با سلب حق‌تقدم از سهام‌داران فعلی موافقت نمود.

گشان

گشان قرارداد ساخت پروژه کیش منعقد کرد.

دکیمی

3 عدد از محصولات دکیمی به طور میانگین 47 درصد افزایش یافت.

3214 مترمربع املاک محصور و ثبت شده رسمی دکیمی جهت تعریض جاده دماوند به‌حکم دادگاه تخریب می‌شود. دکیمی احقاق حقوق حقه خود را پیگیری می‌کند.

خمحور

نرخ محصولات تولیدی خمحور افزایش یافت. این محصولات افزایش نرخ یافته 83 درصد درآمد شرکت در سال مالی قبل را شکیل داده است.

خمحرکه

گیربکس خمحرکه افزایش نرخ یافت. این محصول 67 درصد درآمد شرکت در سال مالی قبل را تشکیل داده است.

چرخ‌دنده خمحرکه افزایش نرخ یافت. این محصول 6 درصد درآمد شرکت در سال مالی قبل را تشکیل داده است.


1402/02/30 13:05
رایگان
ریحانه  پرویزیان ریحانه پرویزیان
(تحلیلگر)