اخبار و شنیده هایی از وگردش، وآتوس، وصنا، خساپا، وبهمن، غکورش، دسبحان، ثفارس و ...

ثفارس

هیئت‌مدیره ثفارس با افزایش سرمایه 125 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها موافقت نمود.

دسبحان

افزایش سرمایه دسبحان به مبلغ 533 میلیارد تومان به ثبت رسید.

نمرینو

افزایش سرمایه نمرینو به مبلغ 40 میلیارد تومان به ثبت رسید.

غکورش

افزایش سرمایه غکورش به مبلغ 2000 میلیارد تومان به ثبت رسید.

بجهرم

مناقصه بجهرم برای تعمیرات اساسی 100 هزارساعته و بازسازی قطعات 3 واحد گازی  تمدید شد.

وبصادر

مزایده وبصادر برای عرضه سهام شرکت روغن‌نباتی ناب بی‌نتیجه ماند.

آینده

مناقصه آینده برای ایجاد مبلمان شهرک گلخانه‌ای بی‌نتیجه ماند.

وتوکا

شرکت کشتیرانی توکا مارین اسپادان از زیرمجموعه‌های وتوکا منحل شد.

حسیر

7 دستگاه واگن 5 ستاره vip حسیر آماده به سیر است.

خپویش

خپویش افزایش نرخ داد.

وبهمن

وبهمن نوبت دوم مزایده ملک بافکار را برگزار می‌کند.

خساپا

خساپا سهام شرکت خودروسازی بنیان توسعه صنعت پارس را از طریق مزایده واگذار می‌کند.

قیمت خودرو های جدید خساپا اعلام شد.

وگردش

وگردش املاک مازاد خود را از طریق مزایده به فروش می‌رساند.

وآتوس

وآتوس با شرکت نوین گامان آتی همراه قرارداد فروش در خصوص پروژه تحقیقاتی تأسیس کارگزاری به مبلغ 3 میلیارد تومان منعقد کرد.

وصنا

شرکت مولد نیروی خرم‌آباد از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سنا افزایش سرمایه 250 درصدی از محل تجدیـد ارزیـابی زمین می‌دهد.


1402/06/27 11:37
رایگان
ریحانه  پرویزیان ریحانه پرویزیان
(تحلیلگر)