اخبار و شنیده هایی از لوتوس، امید، فسوژ، وشهر، فن‌افزار، وشهر، وبانک، آریان و ...

بپاس

هیئت‌مدیره بپاس با افزایش سرمایه 104 درصدی از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها موافقت کرد.

وبیمه

افزایش سرمایه وبیمه به مبلغ 1600 میلیارد تومان به ثبت رسید.

شمواد

هیئت‌مدیره شمواد با افزایش سرمایه 4519 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کرد.

کباده

هیئت‌مدیره کباده با افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سودانباشته موافقت کرد.

لپارس

 قرارداد لپارس برای فروش ساختمان واقع در خیابان شهید مطهری خیابان جهانتاب اقاله گردید.

قتربت

قتربت برای فروش زمین استان مازندران مزایده برگزار می‌کند.

فن‌افزار

فن‌افزار  برنده  مناقصه 80000 دستگاه پایانه فروشگاهی سیار اعلام شد.

وشهر

مزایده وشهر برای 10 رقبه املاک مازاد بانک بی‌نتیجه ماند.

وشهر صلح‌نامه پروژه بیمارستان آتیه 2 را فسخ کرد.

امید

امید تعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت به مبلغ 1000 میلیارد تومان را پذیرفت.

آریان

آریان 1189 میلیارد تومان سهام شرکت  توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) را واگذار کرد.

وبانک

وبانک  سهام شرکت سرمایه‌گذاری شفا دارو و سهام شرکت دوده صنعتی پارس را از طریق مزایده واگذار می‌کند.

فسوژ

فسوژ 2000  تن خاک پرعیار سرب با عیار حدود 20 درصد از شرکت نیکو معدن زاگرس به مبلغ 19 میلیارد تومان خریداری کرد.

لوتوس

لوتوس تعهد پذیره‌نویسی اوراق مرابحه عام دولت به مبلغ 2000 میلیارد تومان را پذیرفت.

وشمال

14 درصد از شرکت تجارت سرمایه پیشرو شمال به وشمال منتقل شد.


1402/06/29 13:06
رایگان
ریحانه  پرویزیان ریحانه پرویزیان
(تحلیلگر)