روز گذشته شاهد انتشار اولین پیش بینی سود هر سهم سال 1394 پالایشگاه نفت تهران بودیم . شرکت پیش بینی خود را براساس مفروضات زیر ارائه نموده است.

بررسی گزارش پیش بینی سود هر سهم سال 1394 پالایشگاه نفت تهران

روز گذشته شاهد انتشار اولین پیش بینی سود هر سهم سال 1394 پالایشگاه نفت تهران بودیم . شرکت پیش بینی خود را براساس مفروضات زیر ارائه نموده است :

  1. نرخ خرید نفت خام 80.74 دلار با نرخ تسعیر 28,500 ریال
  2. مقدار مصرف نفت خام روزانه 235,500 بشکه  معادل تقریبی 37,500 متر مکعب روزانه
  3. نرخ دلاری فروش محصولات بر اساس میانگین 10 ماهه ابتدایی 93 بر اساس نرخ مدیریت بازرگانی پالایش و پخش و نرخ میانگین 2 ماه پایانی فوب با نرخ تسعیر 28,500

شرکت پالایش نفت تهران در آخرین پیش بینی سود سال 93 که در تاریخ 25 اسفند93 تهیه نموده بود ابتدا با نرخ پالایش و پخش سود 527 ریالی را اعلام نمود و در ادامه با فرض نرخ های فوب 826 ریال اعلام نمود . شرکت در اولین پیش بینی سال 1394 سود هر سهم را 626 ریال اعلام نمود و سود سال 93 را همان 527 ریال منظور نمود به این ترتیب شاهد تعدیل مثبت 18.7 برای شتران بودیم.

شرکت برای سال 94 رشد 3.6 درصدی فروش، رشد 2.8 درصدی بهای تمام شده ، 56 درصدی هزینه اداری و فروش بودیم. از نکات مهم کاهش شدید هزینه های مالی از 82 میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان و کاهش شدید درآمد های سرمایه گذاری از 82 میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان می باشد. در مجموع رشد 69 درصدی سود عملیاتی و رشد 19 درصدی سود خالص را شاهد بودیم .

شرکت همچنین برنامه افزایش سرمایه از محل آورده و مطالبات را دارد که سرمایه شرکت از 368 میلیارد تومان به 800 میلیارد تومان افزایش دهد .

عمده محصولات تولیدی شرکت نفت گاز، انواع بنزین موتور، نفت کوره، روغن خام، آیزوریسایکل می باشد . کل مصرف نفت خام شرکت 14میلیون متر مکعب می باشد که بیشترین مصرف نفت مربوط به محصولات اصلی بنزین، نفت سفید، نفت کوره می باشد. شرکت تولید کننده 20 درصد بنزین پالایشگاههای کشور می باشد.


1394/02/02 09:06
مهمان
حمزه آدینه پور باقری حمزه آدینه پور باقری
(تحلیلگر بنیادی)