بازار آتی سبد سهام امروز بر خلاف روز گذشته اکثر نمادها در محدوده مثبت معامله شدند.......

بازار آتی سبد سهام امروز بر خلاف روز گذشته اکثر نمادها در محدوده مثبت معامله شدند.
تنها  نماد منفی جفلز 8061 بود.
بیشترین افزایش قیمت را هم نمادهای جنفت 8061 ، جاتو 8061 و جاتو8021 به  خود اختصاص دادند.
بیشترین حجم معاملات را نماد جفلز8021 تجربه کرد این نماد امروز به کار خود در بازار آتی سبد سهام پایان داد.
4 نماد هم بازار رابدون معامله به پایان رساندند

 

 امروز تنها نماد منفی در هر دوبازدهی آربیتراژ و بازدهی  مرکب سالانه جشیمی 8021 بود

بیشترین بازدهی آربیتراژ را نماد  جسی 8061 داشت. بیشترین بازدهی مرکب سالانه را هم  نماد جاتو 8061 دارا بود.


1398/02/23 14:42
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)