سررسید تیر ماه نگین زعفران در منطقه ای حساس معامله می شود که انتظار می رود یک رشد و مجددا اصلاحی را در آن شاهد باشیم...

سررسید تیر ماه نگین
در یک موج B صعود می کند و مجددا در یک موج C اصلاح خواهد کرد. در این قیمت ها به سبب ریسک بالا پیشنهاد خرید و فروشی نداریم. پیشنهاد می شود اگر نوسانی بخواهید فعالیت کنید با حجم کم کار شود.

 

 


1398/02/24 10:25
مهمان
امین دامچه امین دامچه
(تحلیلگر بنیادی)