بازار آتی سهام با منقضی شدن نمادهای سررسید اردیبهشت از حجم معاملاتش کاسته شده است.............

 

بازار آتی سهام با منقضی شدن نمادهای سررسید اردیبهشت از حجم معاملاتش کاسته شده است.
3نماد جکانه 8061  جشیمی8061 و جسی 8021 لدون معامله بازار  را  سپری کردند.
بیشترین حجم معاملات را دو نماد جبانک8061 و جسی 8061 داشتند.
کلیه نمادهای  معامله شده در محدوده سبز رنگ حضور داشتند.
بیشترین افزایش قیمت را  در دو نماد جاتو8021 و جاتو8061 شاهدبودیم.

 

در بازدهی ها جشیمی 8021 تنها نماد منفی در  هر دوبازدهی آربیتراژ و  بازدهی مرکب سالانه  بود.
بیشترین بازدهی آربیتراژ را  نماد جبانک 8061 با  17.78 درصد و بیشترین بازدهی مرکب سالانه را نماد جاتو8021 با 4801.32 درصد دارا بودند

 


1398/02/24 14:50
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)