بازار آتی سبد سهام به خواب بهاری فرو رفته است.....

 

بازار آتی سبد سهام به خواب  بهاری فرو رفته است.
نماد جشیمی 8021 امروز منقضی شد.
بیش از  نیمی ازنمادها بدون معامله بازار را به پایان رساندند.
نماد جاتو 8061 تنها نمادی  بود که در سقف قیمتی معامله شد.
نماد جسی 8021 ئ  جاتو 8021 در  کف قیمتی معامله شدند.

 

 


 

نماد جسی 8021 در هردو بازدهی  آربیتراژ و  مرکب سالانه منفی بود.
بیشترین بازدهی آربیتراژ را  جاتو 8061  و  بیشترین بازدهی مرکب سالانه را  نماد جاتو 8021 دارا بودند.1398/02/25 14:53
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)