قرار است شرکت کارخانه خود را به دلیل الزامات زیست محیطی از اهواز به محل مناسبی که مورد تایید محیط زیست بوده و توجیه اقتصادی نیز داشته باشد منتقل کند. این کارخانه ظرفیت ...

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کربن ایران ( شکربن ) امروز با حضور بیش از 53% حاضرین برگزار شد.

آقایان علامه راد به عنوان ریاست مجمع، سلطانی نماینده دوده صنعتی پارس و مهرآبادی نماینده سهامداران حقیقی که اعتلاف 20% را تشکیل داده بودند به عنوان دو ناظر مجمع حضور داشتند.

شرکت در سال مالی قبل خود 37.4 هزار تن دوده صنعتی تولید کرده بود که 33.2 هزار تن آن را در داخل و حدود 3 هزار تن آن را در خارج از کشور به فروش رسانده است.

مجموع فروش مقداری حدود 2 هزار تن نسبت به سال 96 کاهش یافته است. در توضیح علل کاهش صادرات شرکت از 8.6 هزار تن در سال 96 به حدود 3 هزار تن در سال 97 مدیر عامل شرکت بالا بودن قیمت داخلی در قیاس با قیمت صادراتی در اغلب موارد را دلیل اصلی این کاهش عنوان کرد. کشورهای اصلی صادراتی شرکت ترکیه هند و پاکستان هستند. شرکت عرضه ای در بورس کالا نداشته و به نظر برنامه ای هم برای عرضه ندارد.

با توجه به اینکه اگر عرضه و تقاضا هر دو در بالاترین سطح خود باشند حدود 60 هزار تن مازاد عرضه در داخل کشور وجود دارد امکان عدم تقاضا در قیمت های تعیین شده و حتی ایجاد رقابت منفی هم به نوعی وجود دارد.

تولید شرکت براساس سفارشات مشتریان انجام می شود. قیمت در داخل براساس مکانیزم عرضه و تقاضا، رقابت در بازار، بهای تمام شده مواد اولیه و البته تعرفه 8% وارداتی اعمال شده برای دوده صنعتی انجام می شود.

قرار است شرکت کارخانه خود را به دلیل الزامات زیست محیطی از اهواز به محل مناسبی که مورد تایید محیط زیست بوده و توجیه اقتصادی نیز داشته باشد منتقل کند. این کارخانه ظرفیت 60 هزار تنی خواهد داشت.

ظرفیت اسمی فعلی شرکت 36 هزار تن می باشد. مذاکرات اولیه برای خرید تکنولوژی و بازدید از کشورهای چین و هند به این منظور صورت گرفته است.

افزایش سرمایه شرکت در دستور کار شرکت قرار دارد هر چند که گزارش توجیهی هیئت مدیره آماده نشده است. به احتمال زیاد این افزایش سرمایه از محل مطالبات و اورده نقدی خواهد بود.

در پایان روزنامه اقتصاد همچنان به عنوان روزنامه شرکت تعیین شد و حسابرس و بازرس قانونی در سمت های خود ابقاء شدند. همچنین پاداشی برای هیئت مدیره در نظر گرفته نشد.

در پایان از 183 تومان سود هر سهم کسب شده برای سال 97 سود نقدی 140 تومانی برای هر سهم به تصویب رسید.


1398/03/19 13:45
مهمان
سالار میرزایی سالار میرزایی
(تحلیلگر بنیادی)