مجمع سالیانه شرکت خاک چینی ایران منتهی به سال مالی 29 اسفند 1397 با 85 درصد سهامداران، 19خرداد1398 در سالن تلاش برگزار شد.

 

مجمع سالیانه شرکت خاک چینی ایران منتهی به سال مالی 29 اسفند 1397 با 85 درصد سهامداران، 19 خرداد1398 در سالن تلاش برگزار شد.
ریاست مجمع برعهده جناب اقای سلیمانی مدیرعامل شستا بود.
ابتدا مدیرعامل شرکت به تشریح فعالیتهای شرکت در سال 97 و برنامه های آتی سال98 پرداخت:
فروش شرکت نسبت به سال گذشته 44.91 درصد افزایش داشته است.
سودعملیاتی شرکت نسبت به سال گذشته 94.12 درصد افزایش داشته است.
سودخالص شرکت نسبت به سال گذشته 120.64درصد افزایش داشته است.
تناژفروش شرکت نسبت به سال 96 حدود22 درصد رشد داشته است.
در بحث کاهش مالیاتی نسبت به سال گذشته  ، با توجه به  تبصره 7ماده مالیات های مستقیم موفق به دریافت این مشوق مالیاتی شده است.
36 درصد از فروش شرکت ،چینی بهداشتی و 27 درصد فروش چینی مظروف می باشد.
42درصد صنایع مصرف کننده محصولات شرکت، کاشی و سرامیک ، 35 درصد آجرنما و 10 درصد سیمان می باشد.
محصول جدید pzwnk در سال97 تولید گردید در سال 97 حدود 700 تن ازاین محصول بفروش رفته است و دردوماهه ابتدایی سال 98 بیش از 3000تن از این محصول بفروش رفته است.
شرکت در سال 97 نیز به مانند سالهای گذشته روند کاهش مصرف انرژی خود را ادامه داده است.
پروژه AAC درخرداد سال 99 به بهره برداری خواهد رسید.
خط تولید جدید شرکت با ظرفیت 30هزارتن در سه ماهه دوم سال جاری به بهره برداری خواهدرسید.
در دوماهه ابتدایی  امسال شرکت توانسته است 24 درصد از بودجه پیش بینی سال98 را پوشش دهد..
در پایان جلسه 2000ریال سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد. این سود از 5 تیرماه قابل دریافت خواهد بود


1398/03/19 15:55
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)