یک مقام آگاه در شرکت گلتاش در گفتگو با خبرنگار دیلی تحلیل عنوان کرد که...

یک مقام آگاه در شرکت گلتاش در گفتگو با خبرنگار دیلی تحلیل عنوان کرد که افزایش نرخ 25 درصدی کلیه محصولات این شرکت از امروز اعمال خواهد شد و نرخ های جدید بر روی کلیه محصولات قیمت میخورد. ایشان عنوان کرد که شرکت موجودی چندانی هم ندارد که نشان میدهد در ایامی که شرکت منتظر افزایش نرخ بوده است مقدار تولید را کاهش داده بود که در گزارش خردادماه شرکت دیده خواهد شد.

این مقام آگاه در شرکت در مورد سود احتمالی شرکت در 6 ماهه شرکت عدد 86 تومان را براورد کرد که به دلیل کاهش فروش در ماه رمضان و تعطیلی 15 روزه در فروردین کاهشی بوده است که این مقدار در 6 ماهه دوم جبران خواهد شد. همچنین سود احتمالی شرکت در کل سال 98 را بین 210 تا 240 تومان پیش بینی کرد که رقم بسیار خوبی میباشد. ( سال مالی شرکت آذر میباشد) 

نکته مهم دیگر احتمال افزایش نرخ مجدد از سوی انجمن شوینده میباشد که در مهر ماه اجرایی خواهد شد. 

در مجموع ایشان روند فروش را بسیار خوب ارزیابی کرد و اعلام کرد صادرات با واسطه و به صورت ریالی در حال انجام است.


1398/03/19 16:17
مهمان
مجید مهرعلی مجید مهرعلی
(تحلیلگر)