در بازار آتی سبد سهام تنها دو نماد معامله شدند.جبانک 8061 و جاتو 8061.

در بازار آتی سبد سهام تنها دو نماد معامله شدند.جبانک 8061 و جاتو 8061.
نماد جاتو 8061 در کف قیمتی معامله شد.نماد جبانک 8061 نیز درحوالی کف قیمتی داد و ستد شد.
 

 

نماد جنفت 8061 امروز دارای بیشترین بازدهی آربیتراژ با 13.69 درصد و بیشترین بازدهی مرکب سالانه با 74.63 درصد بود.


1398/03/20 16:11
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)