در صورت عبور از این مقاومت میتواند تا سطح ...

وبشهر/ این سهم پس از شکستن الگوی مثلث به تارگت حداقلی خود رسید و مدتیست در حوالی 300 تومان معامله می شود. در طی مسیر صعودی در یک کنج نزولی قرار گرفته و پس از شکستن این الگو به رشد خود ادامه داد. با توجه به شرایط مناسب بنیادی این سهم و عقب ماندن از رشد شرکت های گروهش، به نظر می رسد کماکان مسیر صعودی برای آن هموار باشد. مقاومت های مهم این سهم 326 تومان و 400 تومان است. 

البته اگر بخواهیم مک دی را لحاظ کنیم احتمال تشکیل واگرایی منفی را نیز دارد گرچه بهتر است در روزهای آینده در این موضوع نظر داده شود.
 


1398/03/21 09:00
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)