مجمع سالیانه پتروشیمی غدیردر تاریخ 21 خرداد 1398 با ریاست اقای خالق نماینده شستا و حضور 79.1 درصد سهامداران برگزار شد.

 

 

 

مجمع سالیانه پتروشیمی غدیردر تاریخ 21 خرداد 1398 با ریاست اقای خالق نماینده شستا و حضور 79.1 درصد سهامداران برگزار شد.
ابتدا مدیر عامل اقای نام نیک به تشریح عملکرد شرکت در سال97 و برنامه های سال 98 پرداخت.
شرکت آغازگر بومی سازی کاتالیست EHP در کشور بوده است.
در سال 97 توانسته TERM-N-ATORرا بومی سازی کند.
در سال 97 توانسته بازسازی کولینگ کویل رآکتور واحد OXY را توسط  متخصیصین داخلی در  مدت 39 روز انجام دهد.
در سال 97 موفق به ورد به بازاهای صادراتی جدید از جمله آفریقا و قطر شده است.
شرکت علیرغم کاهش تناژ فروش نسبت به سال 96 ، 53 درصد از نظر مبلغی بیشتر فروش داشته است.
در سال98 برنامه صادرات به کشورهای جدید از جمله ترکیه را دارد.
برنامه خط تولید دی کلراید که مواد اولیه شرکت را  تشکیل  می دهد در آینده نزدیک دارد.
شرکت 25 تن کاتالیست oxy در سال97 خرید کرده است و تا دو سال آینده نیازی به خرید این کاتالیست ندارد.
شرکت در سال جدید بدون مشکلات سال قبل روند تولید و فروش خوبی خواهد داشت و پیش بینی تولید ظرفیت کامل (120هزارتن) را در برنامه سال 98 دارند.
در پایان از 863 ریال سود  تحقق  یافته 700 ریال آن بصورت نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
 


1398/03/21 13:29
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)