اخبار و شنیده هایی از فروس، شغدیر، خساپا، گروه سیمان، ذوب، کسعدی و...

فروس
شرکت فروسیلیس از 61 تومان سود قابل تخصیص 42 تومان بین سهامداران تقسیم کرد.

شغدیر
پتروشیمی غدیر به ازای هر سهم۷۰۰ ریال سودنقدی بین سهامداران تقسیم کرد.شرکت از سال گذشته صادرات به بازار قطر و آفریقا را شروع کرده است.این شرکت برنامه ایجاد خط تولید واحد دی کلراید را دارد.

خساپا
شرکت گروه خودروسازی سایپا قصد دارد 5 ملک که مجموع ارزش آن تقریبا به 11 هزار و 995 میلیارد ریال می رسد را از طریق مزایده واگذار کند

گروه سیمان
مجوز ورود کلینکر از ایران برای 4 واحد تولید سیمان در عراق صادر شد
حسینی دبیرکل اتاق ایران و عراق در صفحه اینستاگرام خود نوشت: مجوز ورود کلینکر از ایران برای 4 واحد تولید سیمان در بصره و العماره صادر شد. امروز با مدیران یکی از شرکت‌های موفق ایرانی در زمینه نصب و راه‌اندازی دو واحد سیمانی در العماره و بصره جلسه داشتم و در مورد بازار سیمان وکلینکر عراق صحبت کردیم.با توجه به ظرفیت 10,000 تنی این 4 واحد با سرمایه‌گذاری ایران، پاکستان و عراق صادرات کلینکر ایران رشد قابل توجهی خواهد یافت و سهم محصولات معدنی در سبد صادرات ایران افزایش خواهد یافت.

ذوب
یزدی‌زاده مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان: با وزارت راه قرارداد۱۵ هزار تنی امضا شده است. در رابطه با قیمت این قرارداد قیمت پایه مربوط سه ماهه دوم پارسال و ۶۹۰۰ تومان است. در حال حاضر قیمت واردات ریل چیزی حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان است. زمان تحویل ۶ ماه درنظر گرفته شده است.در رابطه با بحث قیمت خیلی مشکلی نداریم و هم وزارت راه و هم راه آهن شرایط را می‌دانند. 

کسعدی
کاشی سعدی به ازای هر سهم 220 ریال  سود نقدی بین سهامداران تقسیم کرد