بازار امروز آتی سبد سهام پر حجم و پررونق بود همه نمادها معامله شدند،نماد جسیما نماد تازه وارد هم مورد معامله قرار گرفت.

بازار امروز آتی سبد سهام پر حجم و پررونق بود همه نمادها  معامله شدند، نماد جسیما نماد تازه وارد هم مورد معامله قرار گرفت.
جسی8061 بیشترین حجم معامللات را بخود اختصاص داد.
3نماد جسی 8061و جسیما8061 و جاتو 8061 درسقف قیمتی معامله شدند.
بیشترین کاهش قیمتی را هم نماد جشیمی 8061 بخود اختصاص داد.

  

در بازدهی ها نماد جسی 8061 در بازدهی آربیتراژ با  14.74 درصد بیشترین بازدهی را از آن خود کرد.
در بازدهی مرکب سالانه جنفت  8061 با 69.66 درصد بیشترین بازدهی را داشته است.
 


1398/03/21 17:07
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)