امروز بازار آتی نصف مسیر رفته در روز گذشته را برگشت و البته حجم مناسبی هم در بازار معامله شد. همه اعتقاد داریم در سطح بسیار با اهمیتی قرار داریم که در صورت شکست آن، وضعیت زعفران با شتاب بیشتری نزولی خواهد شد...

امروز بازار آتی نصف مسیر رفته در روز گذشته را برگشت و البته حجم مناسبی هم در بازار معامله شد. همه اعتقاد داریم در سطح بسیار با اهمیتی قرار داریم که در صورت شکست آن، وضعیت زعفران با شتاب بیشتری نزولی خواهد شد. در تصویر اول نمودار روزانه قراردادهای آتی زعفران آورده شده است . در صورتیکه با حجم بالا کف 11.600 تومان شکسته شود وضعیت وخیم می شود و نرخ آن از این پایینتر هم خواهد آمد اما در صورت عبور از خط روند نزولی می توانیم اعتقاد به برگشت بازار داشته باشیم. اندیکاتورها نشان می دهند که احتمال برگشت از این محدوده بیشتر از افت است اما برای ورود به موقعیت خرید بهتر است کمی صبر کرد. در نمودار سررسید تیر هم مشاهده می شود که کماکان در کانال نزولی به پیش می رویم و تا زمانیکه در این کانال هستیم از اخذ موقعیت خرید خودداری کنید.

امروز گواهی نگین حدود 12.000 تومان، سررسید تیر حدود 12.200 و سررسید مرداد حدود 13.000 تومان معامله می شدند.

 

 

 

 


1398/03/21 17:55
مهمان
امین دامچه امین دامچه
(تحلیلگر بنیادی)