فروش مقداری متانول 5 هزار تن کاهش یافته است. بعد از کاهش 28% نرخ فروش متانول شرکت در آذر ماه همواره شاهد افزایش نرخ فروش متانول شرکت بودیم...

پتروشیمی فن آوران ( شفن ) در اردیبهشت ماه 247 میلیارد تومان فروش داشته است که نسبت به ماه قبل ان ( 277 میلیارد تومان ) حدود 11% کاهش یافته است. کاهش در فروش ریالی از ناحیه کاهش فروش مقداری بوده است.

فروش مقداری متانول 5 هزار تن کاهش یافته است. موجودی انبار متانول شرکت 27 هزار تن می باشد. بعد از کاهش 28% نرخ فروش متانول شرکت در آذر ماه همواره شاهد افزایش نرخ فروش متانول شرکت بودیم.

و در اردیبهشت ماه این نرخ به تنی 2.6 میلیون تومان رسیده است. در اردیبهشت ماه نرخ فروش متانول زاگرس نسبت به شفن رشد بیشتری داشته است.

در فروردین نرخ این محصول تقریبا یکسان بوده است. به طور کلی شفن در قیاس با زاگرس در فروش داخل معمولا محصول متانول خود را با نرخ بالاتری به فروش می رساند اما در صادرات عملکرد ضعیفی دارد.

مارجین ناخالص متانول هر دو شرکت با اندکی اغماض یکسان است. این اختلاف نرخ در سال مالی قبل نزدیک به 20%  در بخش صادراتی بوده است.

وجه تمایز و برتری شفن نسبت به زاگرس محصول استراتژیک اسید استیک شرکت می باشد که به نوعی تنها تولید کننده عمده کشور می باشد و در سال قبل بیشتر این محصول با توجه به نیاز داخل کشور صادر نشده است.

با احتساب نرخ دلار 10 هزار تومان شرکت متانول خود را 268 دلار به فروش رسانده است. به احتمال زیاد نرخ متانول در گزارش خرداد متانول سازان به سبب کاهش نرخ جهانی نفت افت داشته باشد.

تولید شرکت در اردیبهشت ماه سال قبل به دلیل اورهالی که شرکت داشت و به تبعیت از ان فروش افت محسوسی نسبت به فروردین داشته است.

به استثنای این ماه متوسط فروش ماهانه سال قبل شرکت 96 هزار تن بوده است و از این منظر عملکردی مشابه متوسط سال قبل خود داشته است.

جدول و نمودارهای زیر تولید و فروش ماهانه شرکت را نشان می دهند.


1398/03/22 12:08
مهمان
سالار میرزایی سالار میرزایی
(تحلیلگر بنیادی)