در بازار آتی سبد سهام امروز تنها دو نماد جنفت8061 و جشیمی 8061 بازار را بدون معامله سپری کردند.

 

 

در بازار آتی سبد سهام امروز تنها دونماد جنفت8061 وجشیمی 8061 بازار را بدون معامله سپری کردند.
بیشترین حجم معاملات را نماد جاتو8061 به خود اختصاص داد.
نمادجبانک8061 درسقف قیمتی معامله شد و بیشترین کاهش قیمت را درنماد جفلز8061 مشاهده کردیم

 

در بازدهی آربیتراژ نماد جبانک 8061 با 15.02 درصد بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد.
در بازدهی مرکب سالانه نیز جبانک 8061 با 75.29 درصد بیشترین درصد بازدهی را به خود اختصاص داد.
1398/03/22 16:03
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)