در بازار آتی سهام امروز هم به مانند دیروز تنها دو نماد جنفت 8061 و جسیما 8061 مورد تقاضا بودند...

در بازار آتی سهام امروز هم به مانند دیروز تنها دو نماد جنفت 8061 و جسیما 8061 مورد تقاضا بودند. بیشترین حجم معاملات را هم در نماد جسیما 8061 مشاهده کردیم.هر دو نماد نیز در محدوده منفی داد وستد شدند.

 

نماد جسیما 8061 در هر دوبازدهی آربیتراژ و  مرکب سالانه در محدوده منفی حضور داشت.
بیشترین بازدهی آربیتراژ را  نماد جشکر 9031 با  21.84 درصد داشت.
بیشترین بازدهی مرکب سالانه را  نماد جکانه 8061 با  84.67 درصد دارا بود.

 


1398/06/05 15:58
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)