سر رسیدهای شهریور یکی یکی منقضی شدند تنها دو نماد جفلز 8061 و جاتو 8061 باقیمانده و سر رسیدهای آذر98 و اسفند 98 بازگشایی شدند. ....

در بازار آتی سبد سهام سر رسیدهای شهریور یکی یکی منقضی شدند تنها دو نماد جفلز 8061 و  جاتو 8061 باقیمانده و سر رسیدهای آذر98 و اسفند 98 بازگشایی شدند. امروز تنها دو نماد جشکر 8091 و  جسی 8121 معامله داشتند. سایر نمادها بدون معامله بودند.

 

 

 


1398/06/16 16:37
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)