در بازار دیروز، تمام سررسید ها و حتی گواهی زعفران هم حمایت خود را شکسته و روند نزولی به خود گرفتند. در سررسید مهر ماه با شکست قیمت 9330 تومان، شاهد روند نزولی تا خط حمایت مشکی رنگ در قیمت...

در بازار دیروز، تمام سررسید ها و حتی گواهی زعفران هم حمایت خود را شکسته و روند نزولی به خود گرفتند. در سررسید مهر ماه با شکست قیمت 9330 تومان، شاهد روند نزولی تا خط حمایت مشکی رنگ در قیمت 8890 تومان بودیم که فعلا این خط شکسته نشده است ولی با یک دیدگاه دیگر میشود این سررسید را در یک کانال کوتاه مدت دید که درگیر خط میانه کانال خود میباشد که باید دید در صورت برگشت میتواند بالای این خط میانه ثبیت شود یا خیر. به هر حال در صورت گرفتن پوزیشن فروش در این سررسید حد ضرر خود را شکسته شدن قیمت 9300 تومان بگذارید. در سررسید شهریور ماه هم دوباره شاهد نزدیک شدن به کانال نزولی در قیمت  8775 تومان هستیم که باید دید با این حمایت بسیار قوی چیکار میکند. اما درگواهی زعفران بالاخره شاهد شکسته شدن حمایت 9320 تومان بودیم. دیروز بیان کردیم که با فشرده شدن قیمت در گواهی باید حمایت یا مقاومت خود را بشکند . حال به نظر میرسد درگیر میانه کانال نزولی خود در قیمت 9 هزار تومان میباشد که شکسته شدن این حمایت هم محتمل میباشد. 


1398/06/17 10:15
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)