در سررسید مهر ماه شاهد معاملات نزدیک سقف کانال نزولی هستیم. قیمت 9100 تومان مقاومت اصلی در این سررسید میباشد که کار سختی برای عبور از قیمت وجود دارد. قیمت...

در سررسید مهر ماه شاهد معاملات نزدیک سقف کانال نزولی هستیم. قیمت 9100 تومان مقاومت اصلی در این سررسید میباشد که کار سختی برای عبور از قیمت وجود دارد. قیمت  8920 تومان هم برای این سررسید، حمایت مهمی برای سهم محسوب میشود. با توجه متغیر دلار که یه شدت روی این کالا اثر دارد، به نظر در این کانال نزولی باقی بماند. در گواهی زعفران هم بعد از دست دادن حمایت 9320 تومان، با ریزش تا میانه کانال نزولی همراه شد ولی نتوانست زیر قیمت 8930 تومان برود. در این گواهی هم به نظر میرسد نوسان بین قیمت 8930 تا 9300 تومان درحال نوسان باشد. 


1398/06/20 10:01
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)