کاهش قیمتهای جهانی در بیشتر محصولات پتروشیمی از یکسو و از سوی دیگر افزایش 52 تومانی نرخ دلار نیمایی نسبت به هفته گذشته موجب گردید تا دوگانگی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی را شاهد باشیم.

کاهش قیمتهای جهانی در بیشتر محصولات پتروشیمی از یکسو و از سوی دیگر افزایش 52 تومانی نرخ دلار نیمایی نسبت به هفته گذشته موجب گردید تا دوگانگی قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بازار داخلی را شاهد باشیم.

بر این اساس در عمده پلیمرها از جمله انواع PVC، پلی اتیلن ها و پلی پروپیلن ها کاهش 1 الی 4% قیمت پایه ثبت شد.

در نقطه مقابل پلی استایرن ها، MEG و استایرن 2 الی 4% رشد قیمت را نسبت به هفته گذشته ثبت کرد. 


1398/06/25 08:04
مهمان
سعید راد سعید راد
(معامله گر بورس کالا)