به بررسی شرکت های سرمایه گذاری پرداخته ایم در این بین شرکت ها تاصیکو، وبانک ، ونیکی بیشترین ...

 نسبت p/nav شرکت های سرمایه گذاری را بررسی کرده ایم تا ببینیم کدام شرکت در این بین ارزنده تر میباشد.

 فقط شرکت های بورسی آن ها را در nav حساب کرده ایم. 
تاصیکو، وبانک، ونیکی و  وامید جزو شرکت های کم ریسک در این حوزه می باشند.

 


1398/06/26 10:44
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)