ساربیل در یک کانال صعودی در حرکت است و در آستانه شکست مقاومت مهم در ...

ساربیل در یک کانال صعودی در حرکت است. سهم بعد از واگرایی منفی چند روزی در مسیر اصلاح قرار گرفت. سپس به حمایت استاتیک برخورد کرد و مجددا در مسیر رشد قرار گرفت.
اندیکاتور adx  با اینکه زیر محدوده 20 میباشد اما در حال کف سازی و برگشت به محدوده بالای 20 میباشد.
اندیکاتور macd  هم در شرایط خوبی قرار دارد و در حال تایید روند صعودی میباشد.
سهم در صورتی که بتواند مقاومت 1650 تومان را رد کند میتواند تا 1850 و  2100 تومان رشد کند.
نزدیکترین حمایت سهم محدوده 1450 تومان میباشد.

 


1398/06/26 11:50
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)