به نظر وجود یک سهم دارویی در پرتفوی افراد گزینه خوبی باشد.سهم از لحاظ تکنیکالی در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. سقف تاریخی خود را شکسته و....

رکورد شکنی در فروش

شرکت دارویی سبحان دارو در مرداد ماه 31.2  میلیارد تومان فروش داشته است که 52 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل ( 20.5 میلیارد تومان) است. این عملکرد بهترین فروش شرکت در ماه های اخیر بوده است.

کل فروش سال قبل شرکت 256 میلیارد تومان بوده است که حاکی از فروش 21.3 میلیارد تومانی در هر ماه است. 

82 درصد از کل فروش شرکت مربوط به قرص و 18 درصد مابقی محصولات دیگر است. کلا شرکت در 2 گروه داخلی و اعصاب محصولات دارویی تولید میکند.

نرخ فروش قرص در این ماه 109 تومان به ازای هر قرص بوده است که دقیقا برابر نرخ ماه پیش است. پماد و کرم نیز تقریبا با نرخ های ماه پیش فروش رفته اند. البته باید اشاره شود که به دلیل تنوع در محصولات  و وزن هر کدام از محصولات ثبات خاصی ندارد.

حدود 20 درصد از مواد اولیه شرکت از خارج وارد میشود که فعلا با دلار 4200 تومانی تخصیص ارز داده میشود.

شرکت برای سال 98 عدد 300 میلیارد تومان را برای فروش و 50 درصد آن معادل 150 ملیارد بهای تمام شده پیش بینی کرده است که باعث حاشیه سود ناخالص 50 درصدی برای شرکت خواهد شد.

در مجموع شرکت گزارش بسیار خوبی ارائه کرده است و درصورت تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی برای مواد اولیه و حفظ مقدار فروش فعلی شرایط بهتری از قبل پیدا خواهد کرد.

به نظر وجود یک سهم دارویی در پرتفوی افراد گزینه خوبی باشد.

سهم از لحاظ تکنیکالی در یک کانال صعودی معتبر در حال حرکت است. سقف تاریخی خود را شکسته و  واگرایی منفی در  اندیکاتور rsi  تایید شده . سهم  میتواند تا محدوده حمایتی 865 تومان ریزش داشته باشد و در این نقطه حمایت شود اگر از این نقطه بازگردد  سهم  پتاسیل رشد تا سقف کانال صعودی و محدوده 1100 تومان را دارد.

جداول و نمودارهای زیر روند شرکت در یک سال اخیر را نشان میدهد:

 


1398/06/27 08:54
مهمان
مجید مهرعلی مجید مهرعلی
(تحلیلگر)