سهم در یک کانال صعودی کوتاه مدت قرار دارد و بعد از برخورد به سقف کانال، با اصلاح قیمتی مواجه شد. حال سهم دوباره...

نمودار زیر مربوط به سهم خودرو در تایم فریم روزنه میباشد. همانطور که مشاهده میکنید، سهم در یک کانال صعودی کوتاه مدت قرار دارد و بعد از برخورد به سقف کانال، با اصلاح قیمتی مواجه شد. حال سهم دوباره به میانه کانال خود در قیمت 660 تومان رسیده است و با توجه به حمایت در اندیکاتور rsi باید دید واکنش سهم به این حمایت بسیار مهم چیست. تا زمان نگارش این گزارش، واکنش نسبتا خوبی به این حمایت را شاهد بودیم. تارگت های هزار تومان همچنان برای این سهم در میان مدت متصور هستیم. 


1398/06/27 09:32
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)