وتجارت را در دو چارت تعدیل شده و تعدیل نشده بررسی کرده ایم مقاومت های بسیار مهمی در محدوده های ...

وتجارت را در دو چارت تعدیل شده و تعدیل نشده بررسی کرده ایم.

چارت تعدیل شده: سهم با گپ مثبت بعد از افزایش سرمایه بازگشایی شد مدتی در حال نوسان بود بالاخره توانست خط روند نزولی خود را بشکند و در مسیر رشد قرار بگیرد سهم دیروز به سقف تاریخی خود رسید و در گیر عبور از آن میباشد در صورتی که این مقاومت حساس را رد کند میتواند تا سطح یک فیبو  و سقف کانال صعودی رشد کند. سهم در صورتی که سقف کانال را رد کند میتواند تا محدوده 63 تومان نیز رشد کند که انتظار داریم بعد از برخورد با 63 تومان به سقف کانال پولبک انجام بدهد.

 

اما در چارت تعدیل نشده:

اما شرایط در چارت تعدیل نشده بعد از افزایش سرمایه مانند چارت تعدیل شده میباشد سهم خط روند نزولی خود را شکسته و به مقاومت 47 تومانی رسیده و درگیر عبور از آن میباشد.
سهم اگر موفق شود این مقاومت را بشکند وارد گپ حاصله از افزایش سرمایه میشود. نزدیکترین مقاومت سهم مقاومت استاتیک در محدوده 53 تومان میبباشد که در صورت عبور از آن نیز مقاومت بعدی، مقاومت استاتیک 63 تومانی میباشد.

اما نکته مهم در مورد وتجارت همپوشانی مقاومت های استاتیک و فیبویی در دو چارت تعدیل شده و تعدیل نشده میباشد.
 53 تومان و 63 تومان مقاومت های بسیار مهم این سهم میباشند که سهامداران آن باید توجه ویژه ایی به این مقاومت ها داشته باشند.
اما در صورتی که نتواند از این مقاومت عبور کند میتواند تا محدوده 44 تومان ریزش داشته باشد.

 


1398/06/27 10:19
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)