بازار آتی زعفران دیروز شاهد رنج منفی بودیم. در سررسید مهر ماه بعد از عبور از مقاومت 8870 تومان، شاهد رشد تا مقاومت بسیار مهم در قیمت 9170 بودیم و سپس با اصلاح قیمتی همراه شد. قیمت ...

در بازار آتی زعفران دیروز شاهد رنج منفی بودیم. در سررسید مهر ماه بعد از عبور از مقاومت 8870 تومان، شاهد رشد تا مقاومت بسیار مهم در قیمت 9170 بودیم و سپس با اصلاح قیمتی همراه شد. قیمت 8800 تومان برای این سررسید حمایت بسیار خوبی محسوب میشود و باید دید امروز واکنش به حمایت چیست . در سررسید آبان ماه ولی به نظر میرسد روند نزولی تا محدوده 8800 ادامه پیدا کند. اما نکته مهم در گواهی است که باز از دست رفتن حمایت میانه کانال نزولی خود، به سمت قیمت 8000 تومان در کف کانال میرود. بنابراین با توجه به وضعیت سخت گواهی برای رشد، قطعا بازار آتی هم تحت تاثیر قرار گرفته و روند رو به رشد احتمال کمتری دارد. اما در زیره و سررسید آبان ماه قضیه کاملا متفاوت است و با عبور از مقاومت 30800 تومان توانست به مقاومت بسیار مهم در قیمت 33600 تومان برسد و باید دید امروز توانایی عبور از این قیمت را دارد یا خیر. 

 


1398/06/27 10:39
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)