کرازی در کانال صعودی خود در حال حرکت میباشد و امروز به ...

کرازی در کانال صعودی در حال حرکت میباشد. بعد از واگرایی منفی مدتی در مسیر اصلاح قرار گرفت و مجددا به روند صعودی خود بازگشت و امروز به مقاومت 858 تومان برخورد کرد در صورت عبور از این مقاومت میتواند تا محدوده 1000 تومانی رشد کند. اما اگر نتواند از این مقاومت عبور کند میتواند تا 700 تومان اصلاح داشته باشد.

 


1398/06/27 11:14
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)