رسیدن نرخ آبگرمکن از نرخ های فعلی به حوالی یک میلیون تومان و رادیاتور حوالی 57 هزار تومان منطقی است... شرکت اعلام کرده بدلیل نتایج مثبت حاصل از انعقاد قراردادهاي جدید و تغییر سیاست هاي تولید و فروش، انتظار می رود

لبوتان:

 فروش ریالی نیمه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 70% داشته که عمدتا از ناحیه رشد نرخ فروش بوده است.

شوفاژ به عنوان محصول اصلی رشد 56% نرخ را داشته است. همچنان فروش دو محصول آبگرمکن و رادیاتور به دلیل عدم رشد نرخ فروش به اندازه بهای تمام شده با زیان همراه شده است.

مارجین ناخالص آبگرمکن همانند سال مالی قبل در 35% ثابت مانده است. پیش بینی فروش محصولات در نیمه دوم سال به استثنای رادیاتور که کاهشی است در دو محصول دیگر به مانند سال قبل است.

به ازای هر سهم شرکت 40 تومان سود محقق کرده است و 65% سود سال مالی قبل را پوشش داده است. اصلی ترین نکته حال حاضر سهم افزایش نرخ محصولات به ویژه در آبگرمکن و رادیاتور است.

رسیدن نرخ آبگرمکن از نرخ های فعلی به حوالی یک میلیون تومان و رادیاتور حوالی 57 هزار تومان منطقی است. ( رشد 14% نرخ رادیاتور و 25% آبگرمکن )

غچین :

غچین که رشد شارپی را از زمستان گذشته تجربه کرده است و از حوالی 320 تومان به 3250 تومان رسیده در دوره سه ماهه منتهی به شهریور 11.9 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش 218% داشته است.

 سال مالی شرکت منتهی به خرداد است و در سه ماهه اول موفق شد به ازای هر سهم 665 ریال سود شناسایی کند.

جمع درآمد عملیاتی شرکت در تابستان 98 مورد گزارش مبلغ 64 میلیارد تومان است که نسبت به سال مالی گذشته افزایش 134% داشته است که دلیل آن افزایش فروش مقداری محصولات و افزایش نرخ فروش آنهاست.

شرکت اعلام کرده بدلیل نتایج مثبت حاصل از انعقاد قراردادهاي جدید و تغییر در سیاست هاي تولید و فروش، انتظار می رود در طی سال مالی نیز تولید و فروش با تنوع بیشتر محصولات ادامه یابد.

تغییرات مهم دیگر در صورت سود و زیان افزایش  447% در هزینه هاي عمومی، اداري و تشکیلاتی است.

در سه ماهه سال مالی مبلغ 1میلیارد تومان گزارش شده که عمده افزایش این هزینه نسبت به دوره مالی قبل ناشی از هزینه هاي تبلیغات می باشد.

شرکت براي سال مالی آینده، به دنبال راه اندازي خطوط تولیدي جدید و اخذ مجوزهاي لازم جهت تولید محصولات متنوع می باشد.

وسپه :

سال مالی سرمایه گذاری سپه منتهی به 30 آذر است. این شرکت 13.7 هزار میلیارد ريال دارایی دارد که حدودا 80% آن در بخش سرمایه گذاری ها طبقه بندی شده است.

وسپه تنها 1909 میلیارد ريال بدهی و سرمایه آن به 6691 میلیارد ريال دارد. تقریبا 95درصد سرمایه گذاری در شرکت های بورسی بوده و در غیر بورسی ها عمده منابع در اوراق درآمد ثابت صرف شده است.

مهمترین سرمایه گذاری های تحصیل شده در دوره منتهی به شهریور 98 خرید کگهر، فولاد، فملی، وامید، وهور، اخابر رمپنا، وسینا، شگل، وپاسار وکار و مهمترین فروش های شرکت در دوره مورد گزارش کگل، ملت، ساراب، تاپیکو، شپدیس، بفجر و ... می باشد.

در دوره 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 98 بالغ بر 920 میلیارد ریال سود فروش شناسایی شده است که نسبت به دوره مشابه  سال قبل که مبلغ 208 میلیارد ریال بوده است افزایش 342 درصدی داشته است.

خالص روز ارزش دارایی ها 5246 ریال می باشد که در حال حاضر نسبت قیمت به NAV آن 63% است.

 


1398/07/24 07:40
مهمان
سالار میرزایی سالار میرزایی
(تحلیلگر بنیادی)