سهم بعد از برخورد به مقاومت 825 تومان شاهد ریزش بودیم و با توجه به بازار و فشار فروش، امروز به حمایت....

نمودار زیر مربوط به سهم خودرو در تایم فریم روزانه میباشد. همانطور که مشاهده میکنید، سهم بعد از برخورد به مقاومت 825 تومان شاهد ریزش بودیم و با توجه به بازار و فشار فروش، امروز به حمایت 840 تومان رسیده و با تقاضا نسبتا خوبی همراه شد. در صورت برگشت انتظار داریم سهم خیلی ارام به سمت اهداف خود حرکت کند. از نظر اندیکاتوری هم سهم وضعیت اشباع فروش دارد و ریزش بیش از حد از نظر تکنیکالی توجیه ناپذیر است. 


1398/07/24 10:45
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)