فباهنر بعد از شکست سقف تاریخی تواسنت ...

فباهنر را در چارت عملکردی، تایم فریم هفتگی و مقیاس لگاریتمی بررسی کرده ایم.
فباهنر بالای خط روند صعودی خود با نوسان در حال حرکت میباشد سهم به مقاومت فیبوی خود در محدوده 1400 تومان برخورد کرده است. اندیکاتور های سهم در تایم فریم هفتگی وضعیت مناسبی دارند. نزدیک ترین مقاومت سهم محدوده 1870 تومان میباشد و نزدیک ترین حمایت سهم محدوده سقف تاریخی در 1030 تومان میباشد.

 


1398/07/24 10:55
مهمان
ایمان یوسفی ایمان یوسفی
(تحلیلگر بنیادی)