برای زعفران، به دلیل تازه باز شدن سررسید دی ماه، از شاخص آتی این کالا استفاده میکنیم. این شاخص همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و با شکستن میدلاین در قیمت

برای زعفران، به دلیل تازه باز شدن سررسید دی ماه، از شاخص آتی این کالا استفاده میکنیم. این شاخص همچنان در یک کانال نزولی قرار دارد و با شکستن میدلاین در قیمت 7280 تومان، شاهد ریزش هستیم. اما حمایت استاتیک 6840 تومان در صورت شکسته شدن، به احتمال زیاد شاهد ریزش تا کف کانال در قیمت 6450 تومان هستیم. در زیره و سررسید آذر ماه، بعد از عدم موفقیت این سررسید در عبور از مقاومت 33770 تومان باعث ریزش دوباره شد و حال در حال شکسته شدن حمایت 32700 تومان میباشد. در صورت این اتفاق، امکان ریزش تا محدوده 31600 تومان را دارد. در پسته و سررسید آذر ماه، بعد از یک رشد، دوباره شاهد اصلاح به سمت خط روند صعودی هستیم. محدوده 104 تا 105 هزار تومان، محدوده حمایتی مهمی میباشد که به نظر میرسد در این محدوده شاهد افزایش تقاضا باشیم. 


1398/08/14 11:30
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)