در بازار آتی سهام امروز نمادهای بیشتری مورد داد و ستد قرار گرفتند...

 در بازار آتی سهام امروز نمادهای بیشتری مورد داد و ستد قرار گرفتند.بیشترین حجم معامله را در نماد جبانک 8091 دارا بود. جشکر 8091 تنها نماد مثبت این بازار  بود.

 

بیشترین بازدهی آربیتراژ را نماد جشکر 8121 با 22.81 درصد دارا بود. بیشترین بازده مرکب سالانه را  نماد جبانک 8091 با  123.17 درصد به خود اختصاص داد

 


1398/08/14 13:11
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)