بازار آتی سبد سهام در اولین روز هفته بدون معامله به کار خود پایان داد...

بازار آتی سبد سهام در اولین روز  هفته بدون معامله به کار خود پایان داد و همچنان بدون استقبال روزهای خود را  سپری می کند.

 


1398/08/18 13:53
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)