در زعفران و سررسید دی ماه شاهد نوسان در محدوده 9150 تا 9430 تومان هستیم. با توجه به شکسته شدن روند نزولی اندیکاتور rsi، به احتمال زیاد نوسان رو به بالا تا محدوده...

در زعفران و سررسید دی ماه شاهد نوسان در محدوده 9150 تا 9430 تومان هستیم. با توجه به شکسته شدن روند نزولی اندیکاتور rsi، به احتمال زیاد نوسان رو به بالا تا محدوده 9450 تومان داشته باشیم ولی حجم کافی برای عبور فعلا در این سررسید وجود ندارد. بنابراین این محدوده تا زمانی که شکسته نشود، نمیتوان روند خاصی برای آن بیان کرد. در زیره و سررسید آذر ماه، شاهد برخورد به کف کانال صعودی بودیم و با رشد قیمتی، این کالا به مقاومت 33700 تومان نزدیک میشود. اندیکاتور rsi هم نشان از قوی بودن این مقاومت میدهد. بنابراین اگر بتواند این مقاومت شکسته شود، میتوان سقف کانال در قیمت 34500 تومان تاچ شود. هر چند حجم و شکسته شدن خط روند در اندیکاتور میتواند کمک شایانی به پیش بینی برای ادامه روند داشته باشد. در پسته و سررسید آذر ماه هم همچنان شاهد نوسان در کانال نزولی هستیم. این سررسید بعد از حمایت شدن در میانه کانال 101800 تومان، به مقاومت استاتیک 102300 تومان رسیده که کار سختی برای شکسته شدن این مقاومت وجود دارد. 


1398/08/19 11:22
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)