در آمار معاملات بازار آتی سبد سهام امروز تنها دو نماد بانکی جبانک 8121 و 8091 دارای داد وستد بودند. نماد جبانک 8121 ...

 

در آمار معاملات بازار آتی سبد سهام امروز تنها دو نماد بانکی جبانک 8121 و 8091 دارای داد وستد بودند. نماد جبانک 8121 هم دارای معامله بیشتر و هم در کف قیمتی معامله شد. نماد جبانک 8091 نیز در حوالی کف قیمتی بازار را به اتمام رساند.

در بازدهی آربیتراژ بیشتری بازدهی را نماد جشکر 8121 با 22.26 درصد به خود اختصاص داد.
در بازدهی مرکب سالانه نماد جبانک 8091 با 144.14 بیشترین بازدهی را در بین سایر نمادها داشت.

 


1398/08/19 15:11
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)