ر بازار آتی سبد سهام امروز تنها نماد معامله شده نماد جاتو 8091 بود که در حوالی سقف قیمتی داد و ستد شد،

در بازار آتی سبد سهام امروز تنها نماد معامله شده  نماد جاتو 8091 بود که در حوالی سقف قیمتی داد و ستد شد، سایر نمادها بدون معامله بازار را به پایان رساندند.

 

 

دربازدهی آربیتراژ نماد جشکر 8121 با 22.56 درصد بیشترین بازدهی را داراست.
در بازدهی مرکب سالانه نماد جبانک 8091 با  137.59 درصد بیشترین بازدهی را به خود اختصاص داد

 


1398/08/20 15:02
مهمان
هادی نصیری هادی نصیری
(تحلیلگر)