در زعفران و سررسید دی ماه، بعد از عبور از مقاومت 9430 تومان شاهد رشد این سررسید تا قیمت 9720 تومان بودیم. این سررسید با نوسان های خود تشکیل کانال صعودی داده است و حال...

در زعفران و سررسید دی ماه، بعد از عبور از مقاومت 9430 تومان شاهد رشد این سررسید تا قیمت 9720 تومان بودیم. این سررسید با نوسان های خود تشکیل کانال صعودی داده است و حال نزدیک میانه کانال خود در قیمت 9800 تومان میباشد. اندیکاتور rsi نشان از مقاومت بسیار مهم در همین قیمت را نشان میدهد و در صورت شکسته شدن آن میتوان انتظار داشت تا سقف کانال در قیمت 9900 تومان پیش برود. در زیره و سررسید آذر ماه شاهد اصلاح از سقف کانال صعودی تا محدوده حمایتی 33800 تومان بودیم. ای سررسید از این حمایت دوباره با افزایش تقاضا همراه شده و میتواند سقف کانال صعودی خود را در محدوده 34800 تومان تاچ کند. این سررسید در حال نوسان بین دو قیمت 33800 تا 34800 تومان میباشد. در پسته و سررسید آذر ماه بعد از شکسته شدن خط روند نزولی، شاهد یک کانال صعودی کوتاه مدت هستیم که عرضه و تقاضا درگیر مقاومت 104260 تومان در میانه کانال میباشد. اندیکاتور rsi در صورت شکتسن خط قرمز رنگ، میتواند قیمت را تا محدوده 105 هزار تومان پیش ببرد. 


1398/08/21 11:33
مهمان
میثم رحمتی میثم رحمتی
(تحلیلگر بنیادی)